FreeVn Video Box
02 Tháng Bảy 20099:10 SA
Như mũi tên đã rời khỏi giây cung Dù mục đích biết nhằm chẳng trúng
02 Tháng Bảy 20099:09 SA
Tôi chưa sống cuộc đời tôi định sống Tôi còn yêu bao giấc mộng thương yêu!
02 Tháng Bảy 20099:08 SA
Bước theo nỗi buồn, vĩnh biệt niềm vui Hành trang có mồ hôi đất bụi
02 Tháng Bảy 20099:07 SA
Không một chỗ trên con tầu quả đất Tôi là người hành khách bơ vơ
02 Tháng Bảy 20099:06 SA
Tôi nhắm mắt nằm yên không ngủ Kẻng báo rền vang, sáng tự bao giờ.
02 Tháng Bảy 20099:05 SA
Ngủ thức đêm ngày, thần kinh ốm nản Chỉ thấy đi về toàn bóng hồn oan
02 Tháng Bảy 20099:04 SA
Cuộc cờ nhân loại tỉnh hay mê? Tướng sĩ trong cung một lũ hề.
02 Tháng Bảy 20099:03 SA
Trái tim tôi, câu chuyện triền miên Chỉ em nhỏ hiểu và yêu thích
02 Tháng Bảy 20099:01 SA
Tôi không tiếc khi bị đời sa thải Thân thể vùi tan rữa, hóa bùn đen
02 Tháng Bảy 20099:00 SA
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Nghe hơi gió thổi nghe đời quạnh hiu