FreeVn Video Box
30 Tháng Sáu 20099:26 SA
Bác Hồ rồi lại bác Tôn! Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
30 Tháng Sáu 20099:25 SA
Một tay em trổ: Đời xua đuổi Một tay em trổ: Hận vô bờ
30 Tháng Sáu 20099:24 SA
Những thiếu nhi điển hình chế độ Thủa mới đi tù trông thật ngộ!
30 Tháng Sáu 20099:23 SA
Ánh chiều loang lổ vàng trên thảm cỏ Bóng ngày qua đè nặng cây đa
30 Tháng Sáu 20099:22 SA
Đất này chẳng có niềm vui Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt
30 Tháng Sáu 20099:21 SA
Trên mảnh đất Đảng gieo mầm tội lỗi Trong lành cũng phải tanh hôi
30 Tháng Sáu 20099:20 SA
Bác Hồ tới thăm thiếu nhi Bác cười bác hỏi chi li ngọn ngành
30 Tháng Sáu 20099:19 SA
Khi muối chát đưa vào mồm thấy ngọt Và khi lá sắn hóa bùi, thơm
30 Tháng Sáu 20099:18 SA
Đảng đề ra chính sách ba khoan Khoan một khoan yêu
30 Tháng Sáu 20099:17 SA
Nếi ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống Biết tôi tù, anh sẽ nói: Tự do!