FreeVn Video Box
11 Tháng Chín 20052:10 CH
Buổi sinh hoạt giới thiệu 3 tác phẩm của nhà xuất bản Tiếng Nước Tôi. Nhà báo Trần Phong Vũ giới thiệu về anh Nguyên Thao, người chủ trương tủ sách Tiếng Nước Tôi. Cùng ngày, tại Viện Việt Học, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích giới thiệu bản dịch mới tác phẩm "Cung Oán Ngâm Khúc" của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều.
09 Tháng Bảy 200511:06 SA
Giáo sư họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy thuyết trình về đề tài "Suy Cảm về Hội Họa Việt Nam Xưa và Nay" và họa sĩ Nguyễn Văn Mộch trình bày về tranh mộc bản tại Viện Việt Học, thành phố Westminster, tiểu bang California. Họa sĩ Văn Mộch cũng biểu diễn cách in mộc bản tại chỗ.