FreeVn Video Box
08 Tháng Hai 20108:52 SA
Ngày 5/2/2010, phiên xử Đỗ Bá Tân và Trần Khải Thanh Thủy tại tòa án nhân dân quận Đống Đa kéo dài từ 8 giờ sáng tới gần 6 giờ chiều, với nhiều lúc bầu không khí trở nên căng thẳng.
15 Tháng Giêng 20105:12 SA
Trong tinh thần liên kết và hỗ tương đấu tranh cho một Việt Nam tự do, BAN TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH QUỐC TẾ VẬN CHO QUYỀN LÀM NGƯỜI, TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU, hân hạnh được chuyển đạt đến Quý Vị Bản Tóm Lược Công Tác Quốc Tế Vận tại Âu Châu nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2009 trong thời gian từ thượng tuần tháng 12 đến ngày 18 tháng 12/2009