FreeVn Video Box
06 Tháng Bảy 200812:25 CH
Trong số Xuân Mậu Tý-2008, trang 194, báo Người Việt tại nam California đã đăng một bài viết có kèm theo hình một cái chậu rửa chân màu vàng, trong lòng chậu có vẽ ba sọc đỏ, tạo ấn tượng rõ rệt nơi người nhìn, là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị giẵm lên khi ngâm chân.
06 Tháng Bảy 200812:25 CH
Chúng tôi mới được đọc bản văn với tựa đề “Bản lên tiếng phản đối Nhật Báo Người Việt nhục mạ lá cờ quốc gia,” phổ biến trên mạng với danh sách quý vị ký tên bên dưới. Chúng tôi xin gửi thư này để bày tỏ ý kiến cùng quý vị
06 Tháng Bảy 200812:25 CH
Bạo quyền Trung Cộng đã cưỡng chiếm, muốn đồng hóa, và tiêu diệt nền văn hóa của nhân dân Tây Tạng. Nhiều lần nhân dân Tây Tạng đã tìm cách vùng dậy đòi quyền tự chủ nhưng đều bị Trung Cộng đàn áp dã man
06 Tháng Bảy 200812:25 CH
Trong 8 năm qua, Cộng Ðồng Nguời Việt Quốc Gia New York đảm nhận tổ chức ngày Diễn Hành Văn Hoá Việt Nam cùng với các Cộng Ðồng Di Dân trên thế giới do Cơ Quan Di Dân và Văn Hóa Quốc Tế mời gọi
06 Tháng Bảy 200812:25 CH
Hằng năm Cơ Quan Di Dân QuốcTế (International Immigrant Foundation) tổ chức một cuộc Diễn Hành Văn Hóa QuốcTế trên một đại lộ ở trung tâm thành phố New York, Hoa Kỳ, đặc biệt dành cho các cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ