FreeVn Video Box
18 Tháng Chín 20053:10 CH
Buổi Họp Mặt Trung Thu và Phát Giải Khuyến Học Năm 2005 được tổ chức tại Seafood World Restaurant, Westminster, California. Hội cũng trao cho đài Little Saigon Radio để chuyển cho hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ số tiền lạc quyên các đồng hương Sóc Trăng để cứu trợ các nạn nhân trận bão Katrina tại Hoa Kỳ.