FreeVn Video Box
24 Tháng Bảy 200511:06 SA
Buối thuyết trình có đề tài Đố Vui Học Tiếng Việt do diễn giả GS Đỗ Quang Vinh đến từ Canada. Hôm nay cũng là buổi ra mắt sách "Lục Bát Đố Vui Học Tiếng Việt". Buổi thuyết trình được bảo trợ bởi Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali và Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc Cali, Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation.
09 Tháng Bảy 200511:06 SA
Giáo sư họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy thuyết trình về đề tài "Suy Cảm về Hội Họa Việt Nam Xưa và Nay" và họa sĩ Nguyễn Văn Mộch trình bày về tranh mộc bản tại Viện Việt Học, thành phố Westminster, tiểu bang California. Họa sĩ Văn Mộch cũng biểu diễn cách in mộc bản tại chỗ.