FreeVn Video Box
10 Tháng Bảy 20086:38 CH
THƯ MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH Lên án hành động mãi quốc cầu vinh của Cộng Sản Hà Nội Place Trocadéro – Paris, từ 13 giờ đến 15 giờ, thứ bảy 5 tháng 1 năm 2008 Kính gửi Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. ...
10 Tháng Bảy 20086:38 CH
Vài năm trước, tôi làm việc theo hợp dồng ngắn hạn tại nhà máy len Hải Phòng. Chưa dược bao lâu nhà máy len phá sản, tôi mất việc, không có nguồn thu nhập nào ổn dịnh dể có cuộc sống bình thường.
10 Tháng Bảy 20086:38 CH
Lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm câm nín, bị bức hiếp, thanh niên, sinh viên trong nước và Cộng đồng người Việt Tị nạn nước ngoài không hẹn mà cùng nhau xuống đường nói lên tiếng nói bất khuất của nghìn năm văn hiến Việt
10 Tháng Bảy 20086:38 CH
“Người xưa có nói "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", nghĩa là khi đất nước lâm nguy thì tất cả mọi công dân không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, chính kiến, đều phải có trách nhiệm cứu nguy
10 Tháng Bảy 20086:38 CH
Vào ngày 05 tháng 05 năm 2007, ký giả Trương Minh Đức, là đảng viên Đảng Vì Dân và cũng là thành viên Khối 8406, đã bị công an bắt giữ tại tư gia ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, anh đã bị chuyển lên Trại Tạm Giam B34 (thuộc Bộ Công An) ở số 237 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM.