FreeVn Video Box
02 Tháng Bảy 20099:20 SA
Nguyễn Chí Thiện (sinh 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội) là một nhà thơ phản kháng người Việt Nam. Ông từng bị nhà chức trách của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt giam tổng cộng 27 năm tù vì tội "phản tuyên truyền".
02 Tháng Bảy 20099:15 SA
Cũng như bài viết đã đăng trên DCVOnline.net trong những ngày thượng tuần tháng 10, 2008 – và sau đó được nhiều nhật báo, tuần báo và các tạp chí ở nam, bắc California, ở DC và nhiều nơi khác đăng tải – trong bài này, người viết vẫn giữ nguyên ý định là tuyệt đối không bài bác, tranh luận với bất cứ ai và cũng không có tham vọng phủ nhận hay thuyết phục những người có quan điểm khác về con ngươi, lập trường, nhân cách hoặc những gì liên quan tới nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (NCT).
02 Tháng Bảy 20099:13 SA
C'est au nom des millions de victimes innocentes de la dictature, dejà succombées ou subissant encore une mort lente et douloureuse dans les bagnes communistes, que je vous prie de faire publier ces poèmes dans votre pays libre. C'est le fruit de mes vingt ans de travail. La plupart en ont été néés dans mes années de détention.
02 Tháng Bảy 20099:12 SA
Bìa của tập thơ ghi những chữ: Hoa địa ngục Fleurs de L'Enfer (Poèmes)
02 Tháng Bảy 20099:11 SA
Ngày ấy, tuy xa mà như còn đấy Tuổi hai mươi, Tuổi bước vào đời