FreeVn Video Box
29 Tháng Sáu 20092:52 SA
13. Nắng rơi trên đống bùn khô Trên cây gỗ mục, ven hồ, góc sân
29 Tháng Sáu 20092:50 SA
9. Ai đếm đêm dài thao thức Trôi cùng năm tháng qua trôi
29 Tháng Sáu 20092:49 SA
5. Tôi đã nói lâu rồi cùng hạnh phúc Rằng bình minh chán nản đã vào tim
29 Tháng Sáu 20092:48 SA
1. Tôi đau khổ mà không hề giận dỗi Tôi biết mình, và tôi hiểu đời tôi
28 Tháng Sáu 20098:00 SA
Có 8 đặc tính riêng biệt giống nhau trong hình của người đàn ông trong hình #1, #2 và hình bìa sách. Dựa trên sự xem xét, so sánh và phân tích của tôi, y kiến của tôi là người đàn ông trong những bức hình mà tôi so sánh là một người.
28 Tháng Sáu 20097:00 SA
Có năm đặc tính trên khuôn mặt có chung những điểm tương đồng nơi người đàn ông trong cả hai bức hình. Dựa trên sự xem xét, so sánh và phân tích của tôi, ý kiến của tôi là người đàn ông trong những bức hình dùng so sánh là cùng một người.
28 Tháng Sáu 20096:00 SA
Tất cả những bằng chứng viết tay đáng tin cậy mà tôi có trong tay vào lúc này hỗ trợ cho kết luận rằng chỉ một người và cùng một người đã viết tập thơ tiếng Việt với lá thơ mở đầu bằng tiếng Pháp trong Chứng Cứ A và những mẫu vật viết tay trong Chứng Cứ B và C.
27 Tháng Sáu 20099:00 CH
Vì có nhiều sự tương tự giữa những văn bản đang có thắc mắc trong Chứng Cứ A và đoạn văn trong Chứng Cứ B, ý kiến của tôi là người viết Chứng Cứ A và đoạn văn trong Chứng Cứ B có sự tương đồng và điều này phù hợp với những sự tương tự của cùng một người viết và duy nhất một người viết. (VP Phân tích tự dạng Dorothy Brinkerhoff)
27 Tháng Sáu 20096:00 SA
Trước hết, tôi xin cám ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý đại diện các cơ sở truyền thông và quý đồng hương đã đáp ứng lời mời tới tham dự buổi họp báo ngày hôm nay của tôi.