FreeVn Video Box
30 Tháng Sáu 200910:06 SA
Thương đôi mắt khôg dám nhìn cái đẹp Sợ rằng cái đẹp không vui!
30 Tháng Sáu 200910:05 SA
Thời gian hỡi, ta chán người rồi đấy Từng phút giây người đốt bỏng lòng ta
30 Tháng Sáu 200910:04 SA
Chuyên chính vội may nhiều áo sọc Đem khoác bừa lên tổ quốc mình
30 Tháng Sáu 200910:03 SA
Con người không thể tưởng hôm nay Thế kỷ hai mươi mảnh đất này
30 Tháng Sáu 200910:02 SA
Sao có thể sống thế này được mãi? Hiện tại hung tàn đâm suốt tương lai.
30 Tháng Sáu 200910:01 SA
Bơ vơ mãi nơi biển trời quạnh quẽ Đêm ngày mơ sao cập bến bờ vui
30 Tháng Sáu 200910:00 SA
Là quỷ? Là ma? Là thú dữ? Gian manh, tàn ác, đê hèn
30 Tháng Sáu 20099:59 SA
Mỗi lầm lỡ một mảnh lòng rạn vỡ Song thời gian hàn gắn được đôi phần
30 Tháng Sáu 20099:58 SA
Biết đến bao giờ tôi được gập Người trong huyễn tưởng bao năm?
30 Tháng Sáu 20099:57 SA
Thơ của tôi không phải là thơ Mà là tiếng cuộc đời nức nở