FreeVn Video Box
30 Tháng Sáu 20099:46 SA
Tôi muốn sống với Vũ Tùng đả hổ Với Quan-Vân-Trường mặt đỏ râu đen
30 Tháng Sáu 20099:45 SA
Cây mọc tùm lum, cỏ dại Đường đi vào trại âm u
30 Tháng Sáu 20099:44 SA
Tôi im lặng khi kẻ thù hành hạ Sắt thép đưa vào, đau đớn hôn mê
30 Tháng Sáu 20099:43 SA
Lý tưởng, quang vinh, mộng tình, lẽ sống Chuyện trên trời dưới biển xa xôi!
30 Tháng Sáu 20099:42 SA
Điều khiển máy, và chăn nuôi gia súc Là con người nhưng nghĩ thật cay chua!
30 Tháng Sáu 20099:41 SA
Khi nào được gập lại anh Sẽ kể anh nghe nhiều về chuyện sắn!
30 Tháng Sáu 20099:40 SA
Con tầu cuộc sống tháng năm trôi Bến cũ sông xưa khuất hẳn rồi
30 Tháng Sáu 20099:39 SA
Vì nhân loại tưng bừng quá ít bận tâm Tới những cảnh chôn vùi đớn đau rẫy rụa
30 Tháng Sáu 20099:38 SA
Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia
30 Tháng Sáu 20099:37 SA
Tôi không tiếc khi bị đời sa thải Thân thể vùi, tan rữa, hóa bùn đen