FreeVn Video Box
30 Tháng Sáu 20099:36 SA
Như áng mây chiều Vô định bồng bềnh theo gió...
30 Tháng Sáu 20099:35 SA
Khi ta tới mặt trời đã nguội Gió mùa thu giở gió may cào
30 Tháng Sáu 20099:34 SA
Đừng nhỏ phí giọt nào nước mắt Đời nó buồn, oan khổ, lưu li
30 Tháng Sáu 20099:33 SA
Nếu trời còn để có một ngày mai Tôi sẽ kể chuyện đêm dài khủng khiếp
30 Tháng Sáu 20099:32 SA
Cuộc đời tôi có gì đâu, tính thử Những năm tù, những năm ốm, còn dư
30 Tháng Sáu 20099:31 SA
Từ vượn lên người mất mấy triệu năm. Từ người xuống vượn mất bao năm?
30 Tháng Sáu 20099:30 SA
Đêm ngày nghe gió thổi Bao mùa thắm nhạt trôi!
30 Tháng Sáu 20099:29 SA
Độc lập là chuyện hão Khi đứng gần bác Mao!
30 Tháng Sáu 20099:28 SA
Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh Bởi ông bạn cùng ngành có học có hành hẳn hoi là bồi bút!
30 Tháng Sáu 20099:27 SA
Miếng thịt lợn, chao ôi là vĩ đại! Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai!